Fortrydelsesret

Ifølge lovgivningen har du 14 dages returret – hos hyggeshoppen.dk har du dog altid 30 dages fuld returret. Dvs. hvis du fortryder købet, skal hyggeshoppen.dk have modtaget varen retur senest 30 dage efter leveringen. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, samt i original emballage såfremt varen måtte have dette. Vi opfordre til at alle returneringer emballeres forsvarligt, da vi ikke kan tilbagebetale penge for varer med fragtskader pga. for dårlig indpakning.

Benytter du dig af fortrydelsesretten, får du dine penge tilbage, når vi har modtaget varen retur og efterset den. Pengene vil blive returneret til det anvendte betalingskort. Vi kan desværre ikke give penge retur, for varer vi ikke kan bruge igen, så vær venligst omhyggelig.

OBS: vi tilstræber at tilbagebetale dine penge i løbet af en uge – vi har som butik en frist på tilbagebetalinger på 1 måned.

Pengene tilbagebetales ved fremvisning af kopi af faktura / ordrebekræftelse. Eneste omkostning du har når du fortryder, er portoen for at sende varen tilbage til os.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, taste- og stavefejl, eventuelle prisændringer, ændringer fra vore leverandører samt forsinkelser som hyggeshoppen.dk ikke kan kontrollere.

Fortrydelsesret for gavekort

Gavekortet er gyldigt i 36 måneder. Fortryder du købet af et gavekort, kan det returneres til os indenfor 14 dage. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor du modtager varen. Varen skal returneres til os i samme stand som ved modtagelsen. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte.