Reklamation

Er der fejl eller mangler ved en leverance fra hyggeshoppen.dk, skal du hurtigst muligt kontakte os, enten pr. mail eller telefon (se under punktet ”Kontakt os”). Vil du reklamere over en vare, er det din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.
Som udgangspunkt kan du klage over fabrikationsfejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret, forudsat at varen ikke er misligholdte. Vi vil vurdere reklamationen – hvis det skyldes slitage, forkert vedligeholdelse eller anvendelse kan reklamations-retten ikke gøres gældende. Når vi modtager en klage over en vare, vil vi tage stilling til, om varen skal repareres, ombyttes eller om pengene skal tilbagebetales.

Vi modtager ikke reklamationer sendt til os pr. efterkrav.

Ved reklamationer SKAL kopi af faktura eller ordrebekræftelse sendes med, så vi kan spore din levering.